Správa pohrebísk

Cintorínske služby:

  • zimná údržba – čistenie chodníkov, odpratávanie snehu, posýpanie chodníkov
  • letná údržba – kosenie, hrabanie, zametanie, postreky proti burinám, nakladanie a odvoz lístia, zavlažovanie záhonov, rozptylovej a vsypovej lúky, opravy vodovodných rozvodov a ventilov, nová výsadba, údržba a tvarovanie drevín, vystrihovanie a odstraňovanie náletov, čistenie a vývoz odpadov, odvoz výkopovej zeminy
  • ostatné činnosti – vymedzovanie miest na pochovávanie, správa a údržba domu smútku, zabezpečenie prevádzky chladiacich zariadení na uloženie ľudských pozostatkov, registrácia kamenárskych firiem pracujúcich na cintorínoch
počet hrobových miestčíslo parcelyvýmera v m2
CINTORÍN STARÝ KAT., Bánovce nad Bebravou kapacita – 2461 hrobových miest, pochováva sa len do existujúcich hrobov2085, 208622 221
CINTORÍN ŽIDOVSKÝ, Bánovce nad Bebravou kapacita – 65 hrobových miest20881 632
CINTORÍN EVANJELICKÝ, Bánovce nad Bebravou kapacita - 135 hrobových miest, pochováva sa len do existujúcich hrobov20891 106
CINTORÍN NOVÝ, Bánovce nad Bebravou kapacita - 1054 hrobových miest21162/7, 21162/826 105
CINTORÍN Biskupicekapacita – 359 hrobových miest333/1, 333/3, 333/4, 333/5, 333/6, 333/7, 333/84 587
Cintorín Malé Chlievany a Pri Dvorcikapacita – 200, pochováva sa len do existujúcich hrobov, 30 urnových schránok v kolumbáriu531107
CINTORÍN Horné Ozorovcekapacita – 368 hrobových miest480/2, 492, 488/94 302
CINTORÍN A DOM SMÚTKU Dolné Ozorovce kapacita – 292 hrobových miest261/2, 261/35 990
AREÁL DOMU SMÚTKU A URNOVÝ CINTORÍN Bánovce nad Bebravoukapacita – 280 urnových miest1854, 18553 645