Služby pohrebníctva

1. profesionálne poradenstvo pri výbere zo širokej ponuky rakiev, vencov a kvetinovej výzdoby

2. kompletnú organizáciu a vykonanie poslednej rozlúčky ako aj vybavenie formalít s ňou spojených

3. vybavenie matriky (dokumenty, ktoré treba predložiť)

4. potvrdenie pre zamestnávateľa o účasti na obrade

5. dovoz a odvoz kvetinovej výzdoby

6. vlastná výroba kvetinovej výzdoby podľa požiadaviek zákazníka

7. zapožičanie vencov na kremačný obrad

8. objednanie autobusu pre pozostalých

9. vytlačenie parte a jeho vyvesenie

10. výroba spomienkových smútočných oznámení a ich odoslanie

11. zabezpečenie hudby na smútočnom obrade

12. sprostredkovanie karu

13. prevoz zosnulého zo zahraničia a vybavenie potrebných dokladov

14. výkop hrobu a úkony spojené s uložením do hrobu

15. úpravu hrobového miesta

16. vybudovanie hrobovej obruby

17. širokú ponuku pomníkov a doplnkov

Predbežná objednávka

Informácie o objednávateľovi:

Mám záujem o nasledovné služby