Formality pri úmrtiach

Pre vybavenie úmrtného listu
potrebujeme tieto dokumenty:

  • "List o obhliadke zosnulého" v počte min.3 ks z toho jeden originál. List musí obsahovať 2 ks orig. pečiatky s orig. podpisom ohliadajúceho lekára a 1 ks orig. pečiatky s podpisom ošetrujúceho lekára.
  • občiansky preukaz aj s fotkou
  • kartičku poistenca
  • rodný alebo sobášny list

 

Ako vystupovať v prípade úmrtia?

Pri úmrti doma:

  • zavolať príslušnú zdravotnú pohotovosť a oznámiť úmrtie, kde lekár vystaví list oprehliadke mŕtveho
  • V prípade, že lekár:
  • nariadi pitvu, sám zariadi prevoz zosnulého
  • ak pitvu nenariadi, kontaktujte nás a my sa postaráme o prevoz zosnulého a zabezpečenie požadovaných služieb

Pri úmrtí v nemocnici:

  • budete kontaktovaní personálom nemocnice. Potom stačí prísť do nášho Pohrebníctva TEDOS my Vám poradíme ako postupovať